Εξελέγη η πρώτη γυναίκα προέδρος του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR).

Η Ann Marie Jorrisma, δήμαρχος της Almere (Ολλανδία) και Πρόεδρος της  Ένωσης  Δήμων Ολλανδίας, είναι η πρώτη γυναίκα που εξελέγη στο αξίωμα της προέδρου του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR)
Επιπλέον, στην εκλογή των μελών της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού (Policy Committee) εφαρμόστηκε ο νέος κανονισμός για ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων με αποτέλεσμα οι γυναίκες να συνιστούν το 44% του θεσμικού οργάνου.
Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR) εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών και των ενώσεών τους σε περισσότερες από 40 χώρες. Προωθεί την ιθαγένεια και την ανταλλαγή μεταξύ των εκλεγμένων αντιπροσώπων. 

Σχόλια