Φυτοδώματα για τη μείωση των ρύπων στις πόλεις!

Πρωτοποριακή πρόταση από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για τη μείωση των ρύπων στις πόλεις σε διακρατικό ερευνητικό πρόγραμμα με την Κίνα!


Το Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών θεωρείται ένα από τα τέσσερα καλύτερα στον κλάδο των φυτοδωμάτων και των κάθετων κήπων παγκοσμίως. Πρόσφατα, ανέλαβε διακρατικό ερευνητικό πρόγραμμα με την Κίνα στο οποίο περιλαμβάνεται η δημιουργία υποστρωμάτων για φυτεμένα δώματα με 100% ελληνικά υλικά και χλωρίδα. Αναμένεται ότι τα υποστρώματα θα έχουν περίπου 20% χαμηλότερο κόστος από τα υπάρχοντα της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτουν ένα μοναδικό χαρακτηριστικό (για το οποίο θα κατοχυρωθεί διεθνής πατέντα): θα έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύουν περιβαλλοντικούς ρύπους.

Το πρόγραμμα αφορά «τη διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης της φυτοκάλυψης των κτιρίων ως εναέρια αστικά βιοφίλτρα. Συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη δημιουργία νέων υποστρωμάτων για φυτοδώματα που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά σε περίπου 1 έτος», αναφέρει ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου στο Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών Δρ. Παναγιώτης Νεκτάριος.

Σχόλια