Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Δηλώστε συμμετοχή στα σεμινάρια ΕΚΔΔΑ σε Ρόδο και Κώ!

ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα προγράμματα επιμόρφωσης που σχεδιάζει και υλοποιεί το ΙΝ.ΕΠ. είναι πιστοποιημένα και αποσκοπούν στην αποτελεσματική υλοποίηση των δημοσίων πολιτικών για τη διοικητική μεταρρύθμιση και την αποκέντρωση, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την υγεία, την κοινωνική πολιτική και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Απαιτείται ηλεκτρονική αίτηση στο σύνδεσμο: https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου