Τώρα "Καλλικράτης" και στην Κύπρο!

Προκαταρκτική Έκθεση Άγγλων Εμπειρογνωμόνων για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο 


Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας σχεδιάζει ένα νέο μοντέλο και  σχέδιο δράσης για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι τον Ιούνιο του 2014, με κατάληξη την κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου είναι να καταλήξει στο τι είδους Τοπική Αυτοδιοίκηση θέλουμε για την Κύπρο του μέλλοντος, μέσα από τη σύνθεση των απόψεων και την ευρύτερη δυνατή συναίνεση.

Οι Βρετανοί εμπειρογνώμονες προτείνουν τη δημιουργία πέντε Δήμων σε όλη την Κύπρο ή τη δημιουργία δέκα μητροπολιτικών Δήμων Παγκύπρια εκ των οποίων ο ένας θα προκύψει από τη συνένωση των Δήμων ανά επαρχία και ο άλλος από τη συνένωση όλων των Κοινοτήτων ανά επαρχία, που αξιολόγησαν το υφιστάμενο σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο.


Τα επόμενα βήματα:

  1. με πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών, θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση εντός της επόμενης εβδομάδας με την Ένωση Δήμων και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, στην οποία θα προσκληθούν και όλοι οι Δήμαρχοι, για παρουσίαση, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την Προκαταρκτική Έκθεση των Άγγλων Εμπειρογνώμων για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο.
  2. μεταξύ 4 και 6 Φεβρουαρίου, και πάλι με πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών, προγραμματίστηκε συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών με όλα τα πολιτικά κόμματα για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.
  3. προγραμματίζεται πραγματοποίηση δημόσιας διαβούλευσης, σύντομα, με στόχο την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή οργανωμένων φορέων και οργανώσεων καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για το θέμα της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  4. μεταξύ 17 και 21 Φεβρουαρίου, οι Άγγλοι Εμπειρογνώμονες θα παρουσιάσουν την Προκαταρκτική Έκθεση και τις προτεινόμενες επιλογές σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, για λήψη επιπρόσθετων απόψεων. Στη συνέχεια, και με βάση την Προκαταρκτική Έκθεση, θα έχουν συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, όπου θα αναζητηθεί συναίνεση (tobuildconsensus) στη βάση των προτεινόμενων επιλογών.
  5. στις 31 Μαρτίου 2014 οι Άγγλοι Εμπειρογνώμονες θα αποστείλουν την Τελική Έκθεση.
ΠΗΓΗ:

Σχόλια