ΔΙΑΒΑΣΤΕ τους πίνακες κατάταξης των 526 σχολικών φυλάκων που μετακινούνται.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πίνακες κατάταξης και διάθεσης των σχολικών φυλάκων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται στους πίνακες 526 σχολικοί φύλακες εμφανίζονται να μετακινούνται σε άλλες υπηρεσίες ενώ 1044 παραμένουν σε διαθεσιμότητα και πρακτικά οδηγούνται σε απόλυση.

Οι πίνακες έχουν καταρτιστεί το ΑΣΕΠ και παρουσιάζουν:
- τη γενική κατάταξη των υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας
- τα στοιχεία διάθεσης
- τα στοιχεία όσων υπαλλήλων παραμένουν σε διαθεσιμότητα καθώς  δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους.

Σχόλια