ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

E-learning και E-procurement

Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), θα λειτουργεί και για τους ΟΤΑ από 1η Απριλίου  στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr. Το ολοκληρωμένο αυτό πληροφοριακό σύστημα, επιτρέπει με ηλεκτρονικό τρόπο την υποβολή αιτημάτων και την έγκριση τους, τον προγραμματισμό, τη διαδικασία προκήρυξης, υποβολής προσφορών και ενστάσεων, αξιολόγησης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης όλων των Δημοσίων Συμβάσεων.

Σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ, έχουν ετοιμαστεί 2 τριήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω των οποίων αναμένεται τους επόμενους δυο έως τρείς μήνες να εκπαιδευτούν περίπου 2000 δημόσιοι υπάλληλοι. Επίσης οι επισκέπτες του συστήματος έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning) μέσω της ιστοσελίδας του ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/moodle.

Αυτή περιλαμβάνει ήδη θέματα όπως:
ΕΠΠ
o Προετοιμασία Ε.Π.Π.
o Καταχώρηση & Υποβολή Ε.Π.Π.
o Τροποποιήσεις Αιτημάτων Φορέων για ένταξη στο Ε.Π.Π.
Π.Π.Υ.Φ.Υ. (Προμήθειες)
o Καταχώρηση & Υποβολή Π.Π.Υ.Φ.Υ. προς Δ.Σ. Φορέα.
o Έλεγχος και έγκριση/απόρριψη Π.Π.Υ.Φ.Υ. από Δ.Σ.
o Έλεγχος και έγκριση/απόρριψη Π.Π.Υ.Φ.Υ. από Υ.ΠΕ.
Π.Π.Υ.Φ.Υ. (Φαρμάκων)
o Καταχώρηση & Υποβολή Π.Π.Υ.Φ.Υ. προς Δ.Σ. Φορέα.
o Έλεγχος και έγκριση/απόρριψη Π.Π.Υ.Φ.Υ. από Δ.Σ.
o Έλεγχος και έγκριση/απόρριψη Π.Π.Υ.Φ.Υ. από Υ.ΠΕ.
Δημοπρασίες
o Σύνταξη Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας
o Εκτέλεση Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας
Διαγωνισμοί
o Σύνταξη Προκαταρκτικής Προκήρυξης
Αξιολόγηση
o Υποβολή Προσφορών

Σχόλια

  1. ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου