Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’): «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»

Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’): «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’ ο Ν.4257/2014: «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ:

Σχόλια