ΑΠΑΝΤΗΣΗ από το Υπουργείο Eσωτερικών: Μοριοδότηση ΙΔΑΧ για θέσεις προϊστάμενων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.Σχόλια