ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ νεο συστημα επιλογης προϊσταμενων στο Δημοσιο


Ένα νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο εισάγει το σχέδιο νόμου με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) περί επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων και λοιπές διατάξεις», που θέτει σήμερα, Πέμπτη 8 Μαΐου 2014, σε δημόσια διαβούλευση (http://www.opengov.gr/minreform/?p=1464) το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σχόλια