10-11 Ιουνιου Διεθνες Συνεδριο MedCity2014 στην Αθηνα

Στρατηγική προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις Μεσογειακές πόλεις και η σημασία της Παγκόσμιας παρακολούθησης της γης


Ξενοδοχείο Divani Caravel , Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα

Το Συνέδριο MedCity2014 είναι μία εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το 2014 και υλοποιείται υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Το διεθνές Συνέδριο διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Eurisy, το Mediterranean Consortium for Climate Change (MC-4), το Eurisy, το Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος, το Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Justus-Liebig Giessen, Γερμανίας.

Σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Προσαρμογής, το MedCity2014 στοχεύει στο να διερευνήσει τη συμβολή των παρατηρήσεων της Γης, στη βελτίωση της κλιματικής πληροφορίας για την ανάπτυξη μέτρων προσαρμογής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Με τις εργασίες του Συνεδρίου αναμένεται να ενισχυθεί η συνεργασία σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, συμβάλλοντας σημαντικά στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και την προώθηση νέων μεθοδολογιών σχεδιασμού στρατηγικών προσαρμογής. Εστιάζοντας στα πλεονεκτήματα που αποφέρει ο βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός προσαρμογής, θα γίνει διάκριση των βέλτιστων προσεγγίσεων προσαρμογής και ενδελεχής αξιολόγηση του οφέλους και της καταλληλότητάς τους για πόλεις με Μεσογειακό κλίμα.

Το Συνέδριο θα προτείνει τη δημιουργία σχεδίου δράσης προσαρμογής στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Ένα σχέδιο που θα προϋποθέτει την ανάπτυξη πόρων προσαρμογής και εργαλείων που θα υιοθετηθούν από τις πόλεις με Μεσογειακό κλίμα, για την προάσπιση του αστικού περιβάλλοντος. Με τις στοχευμένες εργασίες του και προτάσεις το MedCity2014 θα αποτελέσει κομβικό σημείο για πολλές πόλεις παρέχοντας έγκυρη ενημέρωση για καινούργιες στρατηγικές προσαρμογής, για υπηρεσίες παρατηρήσεων της Γης και μεθόδους εφαρμογής. 

Το Συνέδριο θα στηρίξει και θα ενισχύσει την προσπάθεια των Μεσογειακών πόλεων να συνεργαστούν δημιουργώντας καινούργιες και ενισχύοντας τις υπάρχουσες συνεργασίες μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής προσαρμογής και των άλλων επιστημονικών και κοινωνικών φορέων.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Σχόλια