Και οι πτυχιουχοι των ΤΕΙ θα γινονται Διευθυντες στο δημοσιο.

Στο παραπέντε τροποποιήθηκε διάταξη στη Βουλή.

Στο «παραπέντε» και ύστερα από παρέμβαση του   Βουλευτή  και Γενικού Γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ν.Δ Αθανασίου Μπούρα, προστέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης η δυνατότητα εκτός των Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και των πτυχιούχων των ΤΕΙ να επιλέγονται ως προϊστάμενοι Γενικών  Διευθύνσεων στο δημόσιο.
Ο πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας καθηγητής Μιχάλης Μπρατάκος απέστειλε σήμερα επιστολή προς όλους τους προέδρους των ΤΕΙ και της κοινότητα του ιδρύματος που διοικεί με την οποία γνωστά τα εξής:


Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων  ΝΠΔΔ (Ν.3528/2007) – Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στην παράγραφο 1 του εσωτερικού άρθρου 84 του άρθρου 1 προστίθενται οι λέξεις «ή ΤΕ». Συνεπώς η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής: «Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ».
Η προσθήκη αυτή κατέστη εφικτή έπειτα από παρέμβαση του κ. Αθανασίου Μπούρα, Βουλευτή Περιφέρειας Αττικής και Γενικού Γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ν.Δ., η συμβολή του οποίου πάντοτε υπήρξε καθοριστική  και καταλυτική στην αντιμετώπιση ποικίλων θεσμικών ζητημάτων  που αντιμετώπισαν κατά καιρούς τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.  ΑΘΗΝΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ


ΠΗΓΗ

Σχόλια