Νεα τροπολογια για τους σχολικους φυλακες: Αναγνώριση συντάξιμου χρόνου

Κατατέθηκε τροπολογία για τους σχολικούς φύλακες

Για την αναγνώριση συντάξιμου χρόνου


Κατατέθηκε στο πολυνοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα τροπολογία, με την οποία παρέχεται στο προσωπικό που υπηρετούσε σε θέσεις ειδικότητας σχολικών φυλάκων, να αναγνωρίσει ως συντάξιμο τον χρόνο απασχόλησής του σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας, κατόπιν εξαγοράς στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης.

Σχόλια