ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Υποστήριξη των Κοιν.Σ.Επ.6.489 θα είναι υποψήφιοι/δυνητικοί κοινωνικοί επιχειρηματίες

6.000 θα είναι υφιστάμενοι κοινωνικοί επιχειρηματίες
 
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προχωράει με συστηματικότητα και συνέπεια στην «εμπροσθοβαρή» αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 

Με γνώμονα την έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών και εθνικών πόρων για τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και εν γένει την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας το Υπουργείο Εργασίας θα προχωρήσει στη δημιουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του «Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», το οποίο καταρτίστηκε από την Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΥΚΕΚΟ) του Υπουργείο Εργασίας και αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σχόλια