24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΠΕΜΠΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΠΕΜΠΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο με τις κινητοποιήσεις μας
διεκδικούμε:


  • Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη. Καμία σύνδεση μισθού και βαθμού.
  • Ακύρωση της «αξιολόγησης» και του «επανελέγχου» μετατροπής των συμβάσεων. Αποτροπή των απολύσεων και κατάργηση των Ν.4250/2014 και 4281/2014.
  • Επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων Δημοσίων Υπαλλήλων και κατάργηση του Νόμου της διαθεσιμότητας.
  • Μόνιμη και σταθερή εργασία, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για όλους.
  • Υπεράσπιση του Δημόσιου ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος και του συστήματος Δημόσιας Υγείας.
  • Ανατροπή της άδικης και ταξικής, σε βάρος τωνεργαζομένων και των αδύναμων στρωμάτων της κοινωνίας, φορολογίας με την άμεση κατάργηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και την εφαρμογή ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος.
  • Υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.
  • Ανατροπή των αντεργατικών μνημονιακών πολιτικών και Νόμων.

Σχόλια