ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι την 27η Νοεμβρίου 2014 ψηφίστηκε στη Βουλή, στο σχέδιο νόμου «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», τρο̟πολογία αναφορικά με το Πρόγραμμα Εθελοντικής Κινητικότητας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών με το άρθρο 92 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου, θέτει νέα χρονική περίοδο εφαρμογής του Προγράμματος Εθελοντικής Κινητικότητας, με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των εργαζομένων να δύναται να πραγματοποιηθεί από την 27η -11-2014 έως και την 19η -12-2014.

Σχόλια