ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΤΕΡΟ∆ΗΜΟΤΩΝ & ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΤΕΡΟ∆ΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΙΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ανακοίνωση από το Υπουργείο Εσωτερικών

Σχετικά µε την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών κατά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, γίνεται γνωστό ότι θα ασκήσουν το εν λόγω δικαίωµα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην εκλογική νοµοθεσία, όσοι είναι εγγεγραµµένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδηµοτών, αλλά και όσοι είχαν υποβάλλει αίτηση εγγραφής τους µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2014.

Οι εκλογείς αυτοί δηλαδή θα ψηφίσουν ως ετεροδηµότες στον τόπο διαµονής τους. ∆εν καταχωρούνται εγγραφές στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους µε βάση τις αιτήσεις ετεροδηµοτών που υποβλήθηκαν µετά την 31η Οκτωβρίου 2014. Οι εκλογείς αυτοί δηλαδή, στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 θα ψηφίσουν στον τόπο εγγραφής τους.

Για τους Έλληνες εκλογείς κατοίκους εξωτερικού, αλλά και για όσους την ηµέρα της ψηφοφορίας θα είναι εκτός Ελλάδος, σε οποιαδήποτε χώρα, δεν προβλέπεται τρόπος άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος από το σηµείο που θα βρίσκονται. 

Σχόλια