ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΖΗΤΑ ΤΟ ΥΠ.ΕΣ ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2014, Αριθ. πρωτ.: 51791

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 58

ΘΕΜΑ: Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. 

Οι άδειες που τυχόν θα έχουν χορηγηθεί έως και την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών ανακαλούνται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της αρμόδιας αρχής και όσοι έχουν αυτές τις άδειες είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν στις θέσεις τους, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση.

Σχόλια