ΤΟ 2015 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ


Στις 3-6 Ιουνίου με τις  Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης (EDD15) η Ευρώπη δείχνει τη δέσμευση για την εξάλειψη της παγκόσμιας φτώχειας

Το φόρουμ στηρίζεται σε μια βασική πεποίθηση: η συνεργασία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος
ενός πιο δίκαιου κόσμου. Ένας βασικός στόχος είναι να διευκολύνει την δικτύωση και να εμπνεύσει την επιθυμία να συνεργαστούν ακόμη πιο στενά σε πνεύμα πραγματικής εταιρικής σχέσης.

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης (EDD15) είναι μια θερμοκοιτίδα νέων ιδεών για την ενημέρωση του κοινού για το στόχο μας, χωρίς φτώχεια, βιώσιμη ανάπτυξή και δίκαιη σε ένα κόσμο όπου ο καθένας έχει μια ευκαιρία σε μια αξιοπρεπή ζωή.


Η EDD15 θα συζητήσει 12 διαφορετικά θέματα σε πάνελ υψηλού επιπέδου, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα στα δικαιώματα της υγείας και των δύο φύλων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις 9 Φεβρουαρίου, σε περίπτωση που επιθυμούν να οργανώσουν κάτι κατά τη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης. Μια πλήρης πρόταση πρέπει να αποσταλεί από στις 2 Μαρτίου.


Επιπλέον, θα υπάρξουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη νεολαία. Πρώτον μελλοντικοί ηγέτες, ηλικίας 21-26, θα κληθούν να μιλήσουν σε κάθε ομάδα υψηλού επιπέδου. 

Δεύτερον ένας διαγωνισμός φωτογραφίας θα οργανωθεί για τους νέους (15-25) γύρω από το θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας και της βιωσιμότητας. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Απριλίου μετά την οποία θα πρέπει να επιλέγονται και παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της EDD15 έξι νικήτριες φωτογραφίες.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον οδηγό, ο οποίος περιλαμβάνει τις προθεσμίες και τις διαδικασίες για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, παρακαλούμε κάντε κλικ στο:

http://eudevdays.eu/doc/EDD15_Community_Guide.pdf 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την μελλοντική πρωτοβουλία ηγέτες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://eudevdays.eu/content/future-leaders

Για να μάθετε πώς να ισχύουν για το διαγωνισμό φωτογραφίας Νέων, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε:
https://www.facebook.com/europeaid

Σχόλια