ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Υπολογισμός Σύνταξης.

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ

Βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων με διδακτορικό.

O Παν. Κουρουμπλής παρέλαβε τα ηνία

Νέος Υπουργός Εσωτερικών

Στις 16 Μαρτίου η επίσημη έναρξη του προγράμματος URBACT III

Χρηματοδοτεί αστικές πολιτικές ανάπτυξης

Η έξυπνη εξειδίκευση RIS3

Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Eξυπνη εξειδiκευση RIS3 προϋποθεση για το νεο ΕΣΠΑ 2014-2020

Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι κάτι νέο. Αντίθετα, είναι μια εκλέπτυνση και αναβάθμιση της υφιστάμενης μεθοδολογίας για τον προγραμματισμό διαρθρωτικών ταμείων. Βασίζεται σε 15 χρόνια εμπειρίας στην υποστήριξη στρατηγικών καινοτομίας στις περιφέρειες, και την οικονομική σκέψη πρώτης γραμμής από μείζονες διεθνείς θεσμούς όπως η Διεθνής Τράπεζα, ο ΟΟΣΑ και το ΔΝΤ. Οι πιο προηγμένες περιφέρειες συμμετέχουν ήδη σε παρεμφερείς στρατηγικές ασκήσεις, όπως υπογραμμίζεται από την πρωτοβουλία Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή ή το Περιφερειακό παρατηρητήριο καινοτομίας.

Η έξυπνη εξειδίκευση αποσκοπεί στον εντοπισμό των μοναδικών χαρακτηριστικών και μέσων κάθε χώρας και περιφέρειας, επισημαίνοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κάθε περιφέρειας, και συγκεντρώνοντας περιφερειακούς παράγοντες και πόρους γύρω από ένα όραμα που άγεται από την αριστεία για το μέλλον τους. Σημαίνει επίσης ενίσχυση των περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας, μεγιστοποίηση των ροών γνώσης και εξάπλωση των οφελών της καινοτομίας σε όλο το εύρος της περιφερειακής οικονομίας.
Αποσκοπεί στη συμφιλίωση δυο ορθολογισμών πολιτικής δράσης:
  • τη θέσπιση κάθετων προτεραιοτήτων σχετικά με τομείς, τεχνολογίες και δράσεις παρά να θεσπίσει γενικές προτεραιότητες όπως την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ έρευνας και βιομηχανίας ή τη βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου,
  • τη συμπερίληψη δυναμισμού, ανταγωνιστικών συμμετοχών και επιχειρηματικής γνώσης συνδυάζοντας επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική με τη γνώση των εξελίξεων στην αγορά, τις επιχειρηματικές ανάγκες και τις αναδυόμενες ευκαιρίες.

Το νέο είναι ότι η Επιτροπή προτείνει να τεθούν αυτές οι στρατηγικές ως προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ. Τα Κράτη Μέλη και οι περιφέρειες της ΕΕ πρέπει να έχουν θεσπίσει στρατηγικές RIS3 πριν εγκριθούν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα που υποστηρίζουν αυτές τις επενδύσεις.

Για περισσότερα ενημερωτικά δελτία σχετικά με θέματα πολιτικής συνοχής: 

Για περισσότερες γενικές πληροφορίες σχετικά με την περιφερειακή πολιτική: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_el.cfm 

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

ΔΩΡΕΑΝ Σεμιναριο ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΑπό τη Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ρόδου ανακοινώνεται ξεκινά το πρόγραμμα «Οικιακή μελισσοκομία (25 ώρες)»  των σεμιναρίων της Δια Βίου Μάθησης, που γίνονται στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με τη Γενική Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης: 

 Οικιακή μελισσοκομία (25 ώρες)
Δευτέρα 16:00- 18:00 και Τετάρτη 16:00- 18:00

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι πολίτες άνω των 18 ετών.
Η παρακολούθηση είναι δωρεάν, τηρείται η σειρά προτεραιότητας και τα μαθήματα θα γίνονται στο 1ο Γυμνάσιο πόλεως Ρόδου (Καπνοβιομηχανία). Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται στο site του Δήμου Ρόδου (www.rhodes.gr).


Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση έντυπης αίτησης μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Νέα Αγορά, Γραφείο 41 Α΄ όροφος, και στο τηλέφωνα 22410-32998 καθημερινά 10:00πμ–13:00μμ κα. Αγγελική Τόλη και κα. Καθολική Κακούλη, email:kdvm953@gmail.com Για την αίτηση     ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Αλλαγες και στα Πειθαρχικα Συμβουλια: Σε διαβουλευση το νομοσχεδιο για το δημοσιο τομεα

Άρθρο 11: Πειθαρχικά Συμβούλια


1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) όπως ισχύει, προστίθενται στοιχεία στ’ και ζ΄ ως εξής:
«στ) Δύο (2) εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι προϊστάμενοι Διεύθυνσης δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. ή Περιφερειών και οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  Αν η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  δεν υποδείξει μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την περιέλευση σε αυτήν εγγράφου ερωτήματος του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τα μέλη αυτά μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
ζ) Δύο (2) εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι προϊστάμενοι Διεύθυνσης Δήμων και οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αν η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  δεν υποδείξει μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την περιέλευση σε αυτήν εγγράφου ερωτήματος του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τα μέλη αυτά μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»
2. Μετά το εδάφιο δ της παραγράφου 2 του άρθρου 146   Α του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ε ως εξής: «ε) τα τακτικά μέλη της περίπτωσης στ΄ ή τους αναπληρωτές τους.»

3. Μετά το εδάφιο γ της παραγράφου 3  του άρθρου 146   Α του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «δ) τα τακτικά μέλη της περίπτωσης ζ΄ ή τους αναπληρωτές τους.».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 146 Β του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα πειθαρχικά συμβούλια είναι πενταμελή και αποτελούνται από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου ή από τον προϊστάμενο της οικείας εισαγγελίας,
β) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
γ) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας ή Ν.Π.Δ.Δ., με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του οργάνου που εκδίδει την απόφαση σύστασης του συμβουλίου της παραγράφου 1. Οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ύστερα από κλήρωση που γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του παρόντος και υπηρετούν στην έδρα του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου,
δ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι είναι μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος υπάλληλος».

Μονιμοι γινονται 40.000 υπαλλήλοι ΙΔΑΧ του δημοσιου!

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται μέσα στις επόμενες ημέρες το πρώτο νομοσχέδιο του αναπληρωτή υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γιώργου Κατρούγκαλου για το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, που προβλέπει τη μονιμοποίηση 40.000 υπαλλήλων με συμβάσεις αορίστου χρόνου και την επαναπρόσληψη περίπου 4.000 υπαλλήλων. 

Η πρώτη κατηγορία αφορά σε υπαλλήλους που εργάζονται στον στενό δημόσιο τομέα, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα υπαχθούν στο ίδιο νομικό καθεστώς με τους μόνιμους συναδέλφους τους. Στόχος του υπουργείου είναι να διευκολυνθεί η διαδικασία της κινητικότητας γιατί μέχρι σήμερα ένας υπάλληλος ΙΔΑΧ δεν μπορούσε μετακινηθεί σε κενή θέση μόνιμου. Σύμφωνα με τον κ. Κατρούγκαλο, αυτό το μέτρο δεν θα προκαλέσει καμία δημοσιονομική επιβάρυνση. Σ

ε σχετική ενημέρωση που έκανε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης ανακοίνωσε επίσης την επαναπρόσληψη 3.928 απολυμένων και σε διαθεσιμότητα υπαλλήλων, την επανασύσταση των κλάδων και θέσεων των σχολικών φυλάκων, την επανασύσταση των κλάδων και θέσεων των διοικητικών υπαλλήλων ΑΕΙ, την επανασύσταση των κλάδων και θέσεων των εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ και το διορισμό περίπου 6.000 επιτυχόντων προηγούμενων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ. Τόσο οι απολυμένοι και οι υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα, όσο και οι αδιόριστοι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ εφόσον το επιθυμούν θα συμμετέχουν σε μια διαδικασία "μίνι κινητικότητας". Θα μπορούν δηλαδή να επιλέξουν να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις του ίδιου κλάδου που χρήζουν άμεσης κάλυψης, οι οποίες θα ανακοινωθούν από τα υπουργεία. Αν δεν θέλουν, θα χρειαστεί να περιμένουν πολύ μέχρι να διοριστούν με βάση της σειρά προκήρυξης τους. 

Στην εθελοντική κινητικότητα θα μπορούν να συμμετάσχουν επίσης όσοι σχολικοί φύλακες, διοικητικοί ΑΕΙ, εκπαιδευτικοί ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ δεν θέλουν να επιστρέψουν στις θέσεις που κατείχαν πριν. Για ενδεχόμενες αντιρρήσεις των δανειστών για τις προσλήψεις αυτές, ο κ. Κατρούγκαλος δήλωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν δεσμεύεται από το μνημόνιο αλλά από ό,τι είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό, σημειώνοντας ότι οι 15.000 προσλήψεις είναι εγγεγραμμένες και κοστολογημένες στον προϋπολογισμό του 2015.

ΠΗΓΗ www.diorismos.gr

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015

Διευκρινησεις απο το υπουργειο για την επανασυσταση της Δημοτικης Αστυνομιας

Σε απάντηση δημοσιευμάτων σχετικών με την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας διευκρινίζονται τα εξής:
Το μέτρο εντάσσεται στην γενικότερη ρύθμιση για την επαναφορά των απολυμένων και σε διαθεσιμότητα υπαλλήλων, που αποσκοπεί όχι μόνον στην αποκατάσταση αδικιών, αλλά και στην κάλυψη των αναγκών της διοίκησης. Η ρύθμιση της επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη και σχετικές προτάσεις της ΚΕΔΕ, μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία σέβεται απολύτως τις παραπάνω αρχές. Ανασυστήνει μια υπηρεσία, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την καθημερινή ζωή των πολιτών και προσπορίζει σημαντικά οικονομικά έσοδα στους δήμους.
Με τη νομοθετική ρύθμιση κανένας πρώην δημοτικός αστυνομικός δεν χάνει τη δουλειά του. Οι απολυμένοι ή όσοι επρόκειτο να απολυθούν γιατί δεν είχαν τοποθετηθεί αλλού επιστρέφουν στην παλαιά τους θέση. Όπως συμβαίνει με όλους τους υπαλλήλους, που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα, όσοι έχουν τοποθετηθεί οριστικά παραμένουν στις νέες θέσεις τους. Όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά, αλλά με βάση προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ έχουν δικαίωμα να επιλέξουν αν θα παραμείνουν στις θέσεις αυτές ή θα επιστρέψουν στην Δημοτική Αστυνομία. Οι μόνοι που υποχρεωτικά επιστρέφουν στην παλαιά τους θέση του δημοτικού αστυνομικού είναι αυτοί που είχαν μετακινηθεί στην Ελληνική Αστυνομία, και τούτο διότι κρίθηκε από το αρμόδιο υπουργείο ότι δεν ήταν λειτουργικά χρήσιμη η αξιοποίησή τους εκεί.
Το Υπουργείο μας, συνεπώς, και στην περίπτωση αυτή εφάρμοσε ομοιόμορφους και αντικειμενικούς κανόνες, ίδιους για όλους τους «διαθέσιμους» υπαλλήλους, ακολουθώντας, ως προς την εκτίμηση των πραγματικών αναγκών, την γνώμη των αρμόδιων Υπουργείων.

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Συγκρoτηση Υπηρεσιακου Συμβουλιου Ο.Τ.Α Νομου Δωδεκανησου 2015-2016


Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αποφάσισε στις 3 Μαρτίου 2015 την συγκρότηση του  Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Δωδεκανήσου. Η θητεία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει την 31-12-2016.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ:

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Προγραμμα Μεταπτυχιακων -Διδακτορικων Σπουδων στην Κωσταντινουπολη από το Ιδρυνα Σ. Νιαρχος

Πανεπιστήμιο του Koç Κωνσταντινούπολης 
Ιστορία και Αρχαιολογία της Ύστερης Αρχαίας και Βυζαντινής Τέχνης 
(Late Antique and Byzantine Art History & Archaeology) 

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Koç Κωνσταντινούπολης ενημέρωσε την Οι.Ομ.Κω. για την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών – Διδακτορικών Σπουδών στο ανωτέρω αντικείμενο το οποίο υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών-τμημάτων θεωρητικών σπουδών με παρεμφερή αντικείμενα παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Προγράμματος για να πληροφορηθούν για τα περαιτέρω: 

http://gsssh.ku.edu.tr/arha/phd#Program Description 

Προσοχή: για την έναρξη των σπουδών τον Σεπτέμβριο 2015 η προθεσμία είναι η 30/4/2015. Για οποιοδήποτε πρόσθετη πληροφορία επίσης μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Νικόλαο Ουζούνογλου
Καθ.(ΕΜΠ), (nnap@otenet.gr)

ΠΗΓΗ