Συγκρoτηση Υπηρεσιακου Συμβουλιου Ο.Τ.Α Νομου Δωδεκανησου 2015-2016


Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αποφάσισε στις 3 Μαρτίου 2015 την συγκρότηση του  Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Δωδεκανήσου. Η θητεία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει την 31-12-2016.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ:

Σχόλια