Προγραμμα Μεταπτυχιακων -Διδακτορικων Σπουδων στην Κωσταντινουπολη από το Ιδρυνα Σ. Νιαρχος

Πανεπιστήμιο του Koç Κωνσταντινούπολης 
Ιστορία και Αρχαιολογία της Ύστερης Αρχαίας και Βυζαντινής Τέχνης 
(Late Antique and Byzantine Art History & Archaeology) 

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Koç Κωνσταντινούπολης ενημέρωσε την Οι.Ομ.Κω. για την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών – Διδακτορικών Σπουδών στο ανωτέρω αντικείμενο το οποίο υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών-τμημάτων θεωρητικών σπουδών με παρεμφερή αντικείμενα παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Προγράμματος για να πληροφορηθούν για τα περαιτέρω: 

http://gsssh.ku.edu.tr/arha/phd#Program Description 

Προσοχή: για την έναρξη των σπουδών τον Σεπτέμβριο 2015 η προθεσμία είναι η 30/4/2015. Για οποιοδήποτε πρόσθετη πληροφορία επίσης μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Νικόλαο Ουζούνογλου
Καθ.(ΕΜΠ), (nnap@otenet.gr)

ΠΗΓΗ

Σχόλια