ΦΕΚ: Ρυθμισεις της διαδικασιας δημοψηφισματος της 5ης Ιουλιου 2015


Τους όρους και τις διαδικασίες του  δημοψηφίσματος εξπρές  ορίζει ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε χθες αργά το βράδυ στο ΦΕΚ με τις υπογραφές του προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του συνόλου των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την ΠΝΠ:

Η διαδικασία πραγματοποιείται στα ίδια εκλογικά τμήματα, με εξαίρεση τα ειδικά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και με τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και αναπληρωτές αυτών, που διεξήχθησαν και οι εθνικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. Οι ετεροδημότες εκλογείς ψηφίζουν στα κοινά εκλογικά τμήματα. Για το διορισμό και την ενημέρωση των διοριζόμενων στις εφορευτικές επιτροπές, δεν απαιτείται εκ νέου έκδοση ή επίδοση απόφασης.
Ειδικά για το δημοψήφισμα αυτό:
α) οι προβλεπόμενες στην κείμενη νομοθεσία προθεσμίες συντέμνονται ως ακολούθως:

αα) η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α΄ 220), δηλαδή, την ενημέρωση του υπουργού Εσωτερικών – από τρεις ημέρες σε μία

ββ) η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 4023/2011, δηλαδή, η αποστολή των ψηφοδελτίων και των φακέλων στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού και για την Περιφέρεια Αττικής στον Περιφερειάρχη της  από το αργότερο πέντε ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας σε μία ημέρα,

γγ) οι προθεσμίες της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του Π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) σε μία (από πέντε) ημέρα για τη διαβίβαση των προβλεπόμενων καταστάσεων (σ.σ. εκλογικών καταλόγων) στον Πρόεδρο Πρωτοδικών και σε μία (από τρεις) ημέρα για την έκθεση των καταστάσεων στο κατάστημα του Πρωτοδικείου και την άσκηση της προβλεπόμενης ένστασης,

δδ) η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Π.δ. 26/2012 για τις αποφάσεις ορισμού των εκλογικών τμημάτων και τη κατανομής των εκλογέων σε τρεις (από 15) ημέρες,

εε) η προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 55 του Π.δ. 26/2012 για την γνωστοποίηση των καταστάσεων εκλογέων και εκλογικών τμημάτων σε δύο (από πέντε) ημέρες πριν την διεξαγωγή της ψηφοφορίας,

στ) η προθεσμία του άρθρου 56 του Π.δ. 26/2012 για την έκδοση και δημοσιοποίηση εκ μέρους των δημοτικών αρχών σ’ όλη γενικά την περιφέρειά

τους πρόγραμμα που αναφέρει ακριβώς την ημέρα της ψηφοφορίας, τις ώρες έναρξης και λήξης της, τον τόπο και το κατάστημα της ψηφοφορίας, τον αριθμό των βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφέρειας και τα ονόματα των υποψηφίων, όπως αυτά αναγράφονται στην προκήρυξη της διοικητικής αρχής, από τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για την ψηφοφορία, σε μία ημέρα και

ζζ) οι ανωτέρω προθεσμίες και κάθε άλλη προβλεπόμενη στο ν. 4023/2011 ή στο Π.δ. 26/2012, μπορεί να συντέμνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με όμοια απόφαση ορίζονται οι διαστάσεις του ψηφοδελτίου και κάθε άλλη λεπτομέρεια της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις, επιτρέπεται η δημοσιοποίησή τους έως και μία ημέρα πριν τη διενέργεια του δημοψηφίσματος και μετά τη 19η ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας.

ΠΗΓΗ: www.aftodioikisi.gr

Σχόλια