Καταργειται το Παρατηρητηριο – με την «Επιτροπη Οικονομικης Ανασυγκροτησης Ο.Τ.Α.»


Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου "Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ –οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια ΟΤΑ – Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής ΑνασυγκρότησηςΗ δημόσια διαβούλευση ξεκίνησε σήμερα και λήγει την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, στις 15.00.
Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, καταρχάς, αντιμετωπίζει δύο μείζονα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την άσκηση της κρατικής εποπτείας επ’ αυτών. Συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την τροποποίηση και επικαιροποίηση των διατάξεων που αφορούν την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., ώστε πέντε χρόνια μετά την αρχική της πρόβλεψη στο ν. 3852/2010 (Α’ 87), να εκκινήσει, πραγματικά, η λειτουργία της, ικανοποιώντας έτσι τη συνταγματική απαίτηση, που αποτελεί και καθολικό αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να ασκείται κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο και να περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στα όρια του ελέγχου νομιμότητας.
Το δεύτερο κεφάλαιο καταργεί το θεσμό του «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α.» και εισάγει ένα νέο σύστημα οικονομικής εποπτείας και ταυτόχρονα στήριξης των Ο.Τ.Α., ώστε να διασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα και η αυτοτέλειά τους, ενώ με το τρίτο και το τέταρτο κεφάλαιο ρυθμίζονται τρέχοντα όσο και επείγοντα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων.

Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων:
  • Θεσμοθετείται η αναδρομική ισχύς συμβάσεων ΙΔΟΧ (άρθρο 24)
  • Καταργείται η διαδικασία ΑΣΕΠ στην αυτεπιστασία (άρθρο 24)
  • Καταργείται η έγκρισης ΠΥΣ 33/2006 για μετατάξεις σε ΟΤΑ (άρθρο 27)
  • Επιτρέπονται οι αποσπάσεις προσωπικού ΝΠΙΔ και ΑΕ σε ΟΤΑ (άρθρο 23)
  • Εξαιρούνται από την εξάμηνη προθεσμία οι προσλήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ (άρθρο 29)
  • Μειώνεται το ωράριο των βρεφονηπιοκόμων (άρθρο 31)
  • Η πρόσληψη των σχολικών καθαριστριών γίνεται από το υπουργείο Παιδείας (άρθρο 25)
  • Εξαιρείται από την έγκριση ΠΥΣ 33/2006 και το προσωπικό των κατασκηνώσεων (άρθρο 25)
  • Ρυθμίζονται ασφαλιστικά θέματα εργαζόμενων στην καθαριότητα (άρθρο 49)Σχόλια