ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Θερινό Σχολείο στη ΡόδοΚοινωνικές Επενδύσεις και Κοινωνική Οικονομία-Θεωρία, Πρακτικές και Ευρωπαϊκή Πολιτική

 07-13/9/2015

Το Θερινό Σχολείο στοχεύει στην παροχή ευρείας προσέγγισης υπό την Ευρωπαϊκή προοπτική στις επενδύσεις της κοινωνικής οικονομίας και στην ανάδειξη του κρίσιμου ρόλου που δύναται να έχουν στην αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Φιλοδοξεί να προσφέρει επιστημονική γνώση και να ενισχύσει τη διοικητική και διαχειριστική ικανότητα των συμμετεχόντων σε ένα διεπιστημονικό πεδίο ενδιαφερόντων με έμφαση στις κοινωνικές επενδύσεις στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, επιτυγχάνοντας επίκαιρη εξοικείωση με τους διοικητικούς μηχανισμούς της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα παρουσιασθούν καινοτόμες τάσεις στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας, καθώς και καλές πρακτικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδραστικά εργαστήρια με αντικείμενο τα λειτουργικά και διοικητικά πρότυπα λειτουργίας των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας. Παράλληλα, να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι δημόσιες πολιτικές και οι ιδιωτικές στρατηγικές για τις επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, για τις επιστρέψιμες και τις μη- επιστρέψιμες χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το νέο ΕΣΠΑ στο οποίο ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας θα έχει προτιμησιακό χαρακτήρα, ευρωπαϊκούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς, καθώς και από αναπτυξιακές, επενδυτικές και κοινωνικές τράπεζες, όπως τα European Social Entrepreneurship Funds (EUSEFs).

Στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου, διαμορφώνεται μια βέλτιστη εκπαιδευτική πρακτική, όπου διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, Εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υψηλόβαθμα στελέχη του δημοσίου τομέα προσφέρουν μια ευρεία, διεπιστημονική και τεχνοκρατική κάλυψη ενός πολλά υποσχόμενου πεδίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως οι χώρες σε βαθιά ύφεση και αυστηρά προγράμματα δημοσιονομικής διόρθωσης αναζητούν τρόπους δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων με ορατή και μετρήσιμη θετική επίδραση στην απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας είναι ο ανερχόμενος τρίτος τομέας μεταξύ του δημοσίου και του επιχειρηματικού και η ποιοτική του συνεισφορά στην απασχόληση και την αύξηση των οικογενειακών εισοδημάτων είναι καλά τεκμηριωμένη – ιδίως όταν πρόκειται για άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Βασικά Θεματικά Αντικείμενα
-Κοινωνική Οικονομία: Θεωρία, Δομή, Διοίκηση και Λειτουργία Φορέων
-Διαδικασίες Ιδρυσης Κοινωνικών Επιχειρήσεων
-Καινοτόμες Τάσεις στην Κοινωνική Οικονομία 
-Κοινοτική Στοιχειοθέτηση Ικανότητας Δράσης (
Community Capacity Building) για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
-
Κοινωνικές Επενδύσεις και Οικονομικά Εργαλεία 
-Καλές Πρακτικές, εξειδικευμένα λειτουργικά και διοικητικά θέματα επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας

Σχόλια