Ανακαλουνται οι κανονικες αδειες σε δημοσιους υπαλληλους

Στην ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, προχωρεί το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με απόφαση του νέου υπουργού Α. Μανιτάκη.
Συγκεκριμένα με εγκύκλιο που εκδόθηκε επισημαίνεται ότι ενόψει των γενικών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, ανακαλούνται οι κανονικές άδειες σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς γενικά και τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στο διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των εκλογών έως και την 20η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας.
Οι άδειες που τυχόν θα έχουν χορηγηθεί έως και την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών ανακαλούνται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της αρμόδιας αρχής και όσοι έχουν αυτές τις άδειες είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν στις θέσεις τους, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση.
Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο «ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα: α) να μη χορηγούνται κανονικές άδειες στους υπαλλήλους των υπηρεσιών σας και β) να επιστρέψουν αμέσως στις θέσεις τους οι υπάλληλοι που θα βρίσκονται σε κανονική άδεια. Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης, μπορεί να χορηγηθεί άδεια απουσίας σε δημοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς γενικά, ύστερα από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου Υπουργού ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου».

Σχόλια