Εταιρικo Συμφωνο για το Πλαiσιο Αναπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020


Στις 12 Οκτωβρίου 2015 ανακοινώθηκε η επίσημη προδημοσίευση για τα 4 προγράμματα από το νέο ΕΣΠΑ. 
Πρόκειται για τα προγράμματα:
  • "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων"
  •  
  • "Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών"
  •  
  • "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"
  •  
  • "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"       

Η οριστική προκήρυξη των προγραμμάτων και η υποβολή των επενδυτικών προτάσεων αναμένεται μέσα στον Νοέμβριο. 

Σχόλια