ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Υπολογισμός Σύνταξης.

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ

Βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων με διδακτορικό.

O Παν. Κουρουμπλής παρέλαβε τα ηνία

Νέος Υπουργός Εσωτερικών

Στις 16 Μαρτίου η επίσημη έναρξη του προγράμματος URBACT III

Χρηματοδοτεί αστικές πολιτικές ανάπτυξης

Η έξυπνη εξειδίκευση RIS3

Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Ρόδος: Δικαίωση για εργαζόμενους καθαριότητας

Με την υπ’ αριθμ. 20/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, που επιδόθηκε στον Δήμο Ρόδου, ευδοκίμησε εν μέρει η αγωγή που άσκησαν 131 εργαζόμενοι στην πρώην Δημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας Ρόδου, με την οποία διεκδικούν αποζημιώσεις από παράνομες, όπως τις χαρακτηρίζουν, μειώσεις των μισθών τους, στο διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2010 έως την 28η Φεβρουαρίου 2011.
Όπως αναφέρουν ρεπορτάζ τοπικών μέσων, οι εργαζόμενοι υπέστησαν μειώσεις των αποδοχών τους σε ποσοστό 7% αρχικώς και κατά 3% στην πορεία, σε εφαρμογή των νόμων 3833/2010 και 3843/2010 χωρίς οι συγκεκριμένες διατάξεις που προβλέφθηκαν στο πρώτο μνημόνιο να έχουν εφαρμογή στην περίπτωση τους. Διεκδικούν ακόμη διαφορές σε επιδόματα, δώρο Χριστουγέννων και άδειες.
Πιο συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι, εκπροσωπούμενοι από τον δικηγόρο τους, υποστήριξαν ότι, η Δημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας Ρόδου (ΔΕΚΡ), παρανόμως, θεωρώντας ότι οι συγκεκριμένοι νόμοι την περιλαμβάνουν, προχώρησε εντελώς αντισυμβατικά σε μείωση των αποδοχών τους.
Επισημάνθηκε ότι, οι Δημόσιες Επιχειρήσεις Καθαριότητας δεν ανήκουν στο Κράτος, δεν υπάγονται στην κατηγορία των ΟΤΑ, ούτε στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ούτε επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό τουλάχιστον 50% και τέλος δεν είναι δημόσιες επιχειρήσεις.
Με την απόφαση εντέλλεται η Δημοτική Αρχή να καταβάλει στους εργαζόμενους αποζημίωση συνολικού ύψους 200.000 ευρώ περίπου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας «δημοκρατική», ο Δήμαρχος Ρόδου. Φώτης Χατζηδιάκος, έχει δώσει εντολή να κινηθούν οι διαδικασίες για την αποζημίωση των υπαλλήλων.

Εφαρμογη Συστηματος Διοικησης με Στοχους για το ετος 2017


Εφαρμογή Συστήματος Διοίκηση με Στόχους και Δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.
Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα είναι δύο από τους βασικούς άξονες λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης των οποίων η παρακολούθηση και διαρκής βελτίωση πραγματοποιείται με την εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» και των Δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στις οργανώσεις του δημοσίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του πρόσφατου Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α/ 27-2-2016) και του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44Α/11.2.2004).
Για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στους ανωτέρω νόμους ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγράφονται στην εγκύκλιο με αριθμ.πρωτ.12972/10-5-2016 «Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους για το έτος 2017» η οποία αφορά στον προσδιορισμό της ετήσιας στοχοθεσίας στις οργανώσεις του δημόσιου τομέα καθώς και στην εγκύκλιο με αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΑ/Φ4/οικ.7323/5-4-2006 «Μεθοδολογία καθορισμού Δεικτών Μέτρησης της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας της Διοίκησης» η οποία αφορά στον καθορισμό Δεικτών μέτρησης για την παρακολούθηση της στοχοθεσίας.
Τα έντυπα που περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο με αριθμ.πρωτ.12972/10-5-2016 «Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους για το έτος 2017» παρατίθενται συνημμένα σε μορφή word και excel μαζί με τις ανωτέρω εγκυκλίους.
Συνημμένα αρχεία:  εγκύκλιος δεικτών
έντυπα καθορισμού στοχοθεσίας σε word  και  excel.