Στο ΦΕΚ το Προγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι


Oι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα διεξαχθούν με το σύστημα της απλής αναλογικής, ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές, στις 26 Μαΐου 2019 και όπου χρειασθεί β΄γύρος, στις 2 Ιουνίου.

Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συνιστάται θέση προϊσταμένου «Επόπτη Ο.Τ.Α.». Ο Επόπτης διορίζεται με  α) πτυχίο νομικού τμήματος ή οικονομικών επιστημών ή πολιτικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης.

Η επόμενη θητεία δημάρχων και περιφερειαρχών θα είναι τετραετής.

Επανακαθορισμός των κλάδων και των ειδικοτήτων υπαλλήλων που τοποθετούνται ως προϊστάμενοι σε οργανικές μονάδες υπηρεσιών Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Σχόλια