1ο Πανελλήνιο συνέδριο για τη Σύγχρονη Πόλη στο Δήμο Τρικκαίων26-28 Σεπτεμβρίου 2019, Τρίκαλα

Το 1ο Plug & Play Συνέδριο Restart mAI City απευθύνεται στο σύνολο των Δημοτικών Αρχών της Ελλάδας και αναμένεται να το παρακολουθήσουν περισσότεροι από 400 αιρετοί.
Βασικός στόχος του συνεδρίου είναι, να έρθει σε επαφή το σύνολο των νέων Δημοτικών Αρχών της χώρας, με τις υπάρχουσες πολιτικές και με άμεσα εφαρμόσιμες και λειτουργικές τεχνολογικές λύσεις, προκειμένου να αναπτύξουμε πόλεις πιο φιλικές, λειτουργικές, σύγχρονες και ασφαλείς. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η θεματολογία του Συνεδρίου έχει συνδεθεί τόσο με την Αστική Ατζέντα της Ε.Ε., όσο και με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Τις 2 πρώτες ημέρες του Συνεδρίου οι σύνεδροι θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν για τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Την Τρίτη ημέρα, οι σύνεδροι θα γνωρίσουν, θα ενημερωθούν και θα συζητήσουν για το σύνολο των εφαρμογών και λύσεων που έχουν σχεδιασθεί και υλοποιηθεί στον Δήμο Τρικκαίων (εφαρμογές Smart Trikala, ΜΕΑ, GiSeMi, Activage, κ.λπ.).

ΠΗΓΗ

Σχόλια